Onderwijs

Hoeveel alfabetiseringstraining heb je nodig voor wie?

Laaggeletterdheidstraining voor wie?

Hoeveel alfabetiseringstraining heb je nodig voor wie?

Laaggeletterdheidstraining voor wie? Dat is een vraag die in de loop der jaren veel onderwijsbestuurders heeft beziggehouden. Laaggeletterdheidstraining voor wie? Dat wil zeggen, als we kijken naar training, opleiding en ontwikkeling in het algemeen, en in het bijzonder als we kijken naar mensen die het risico lopen op lage leesprestaties, wat willen we dan als eindresultaat zien? We willen een alfabetiseringstraining die het lezen verbetert voor alle kinderen, niet alleen voor degenen die de minste kans hebben om te leren.

Het is een algemene opvatting, vooral vanuit de non-profitsectoren, dat we onze inspanningen moeten richten op het bereiken van 'onrechtvaardige' armoede in ontwikkelingslanden. De veronderstelling lijkt te zijn dat arme mensen geen alfabetiseringstraining nodig hebben, omdat ze nooit zullen leren lezen. Dit is gewoon niet zo, en een dergelijke focus moet als extreem radicaal worden beschouwd. Om te beginnen zijn de middelen voor alfabetiseringstraining al beschikbaar voor arme mensen in de Verenigde Staten, en zelfs over de hele wereld, maar zijn ze hopeloos ontoereikend in vergelijking met de middelen die beschikbaar zijn in lage-inkomenslanden, en zelfs in sommige midden- inkomenslanden.

Nog een ander onjuist algemeen geloof over geletterdheid, en in het bijzonder over laaggeletterdheid, is dat het iets is dat alleen arme mensen nodig hebben Hetsen & Visschers laaggeletterdheid. Onderzoek wijst uit dat de beste tijd om mensen van alle achtergronden te leren lezen op de basisschool is. Er is echter een groeiende bezorgdheid dat het basisonderwijs niet het volledige ontwikkelingsspectrum bestrijkt dat nodig is voor een leven lang leren. Onderzoek toont ook aan dat de voordelen van het basisonderwijs pas volledig worden gerealiseerd als studenten een hbo-, universitaire of professionele graad hebben behaald. Dat is de reden waarom uitgebreide, inclusieve, hoogwaardige alfabetiseringstraining voor iedereen van cruciaal belang is, en niet optioneel.

Meer weten? Klik dan hier: https://hetsen-visschers.nl/