werk

Capaciteitentest

Hoe kom je erachter of iemand de juiste persoon is voor een functie? Of een medewerker net die vaardigheden heeft om een volgende stap te maken? Door een capaciteitentest in te zetten: een praktische tool voor HR-medewerkers en recruiters die snel inzicht geeft in de vaardigheden van kandidaten of het ontwikkelpotentieel van werknemers.

Wat is een capaciteitentest precies?

Een capaciteitentest is een test die kan worden gebruikt tijdens een assessment of functioneringsgesprek om de cognitieve vaardigheden van een kandidaat of werknemer te meten. Uit de resultaten blijkt wat het werk- en denk niveau is en wordt duidelijk of dit aansluit bij het opgestelde functieprofiel.

Wat meet een capaciteitentest?

Een capaciteitentest meet cognitieve vaardigheden. Dat zijn vaardigheden die te maken hebben met het opnemen en verwerken van informatie: het analytisch vermogen, het waarnemingsvermogen, het onthouden van informatie, logisch redeneren, taalkundig inzicht en bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die iedereen elke dag gebruikt en die in vrijwel alle functies tot op zekere hoogte terug komen. Niet altijd letterlijk, in de test komen ook onderliggende vaardigheden zoals het oplossen van vraagstukken, leggen van verbanden en het uit elkaar kunnen halen van hoofd- en bijzaken aan bod.

Deze vaardigheden geven meer inzicht in intellectuele kwaliteiten dan een CV of motivatiebrief doet. Want die geven wel een goede indruk van kennis en competenties, maar vertellen niet altijd het hele verhaal. Iemand kan immers wel een bepaalde opleiding hebben afgerond maar dat zegt niet direct iets over het werkelijke niveau van functioneren en hoe iemand invulling geeft aan een functie. Of andersom:  een kandidaat kan niet precies de juiste opleiding hebben gedaan maar wel beschikken over het juiste werk- en denkniveau.

Waaruit bestaat de capaciteitentetest?

Een capaciteitentest bestaat uit meerdere onderdelen die ieder een beroep doen op afzonderlijke aspecten van de cognitieve vaardigheden. Afhankelijk van welke capaciteiten het meest relevant zijn voor een functie kunnen de testen los worden ingezet of gecombineerd.

  • Verbale capaciteiten

Verbale capaciteiten hebben te maken met het verwerken van schriftelijke informatie: begrijpt iemand een tekst en worden de juiste conclusies getrokken?

  • Abstracte capaciteiten

Abstracte capaciteiten gaan over het analytisch vermogen en het vermogen tot logisch redeneren. Kan iemand logische verbanden leggen en helder nadenken?

  • Numerieke capaciteiten

Hoe goed kan iemand een tabel lezen? Maakt iemand kloppende berekeningen? Met numerieke capaciteiten wordt het cijfermatig inzicht getest.

Wat is het verschil tussen een capaciteitentest en een persoonlijkheidstest?

Het belangrijkste verschil tussen een capaciteitentest en een persoonlijkheidstest is dat een capaciteitentest te maken gaat over de intelligentie van een kandidaat en dat een persoonlijkheidstest een bredere test is die gaat over andere kenmerken die minder goed meetbaar zoals persoonlijke en sociale vaardigheden, gedrag, karakter en motivatie. In andere woorden: een capaciteitentest gaat meer over wat iemand kan en een persoonlijkheidsinzicht geeft meer inzicht in gedrag en wie iemand is. Gecombineerd geven de testen een volledig beeld van de geschiktheid van een kandidaat.

in gedrag en wie iemand is. Gecombineerd geven de testen een volledig beeld  van de geschiktheid van een kandidaat.