Je huis verkopen – hoe reageer jij op een laag bod

Het is zover! Je huis is te koop en er dient zich Je huis verkopen: hoe reageer jij op een laag bod?iemand aan met serieuze interesse en er volgt een bod. Vol spanning verneem je van de koper of van je makelaar wat het bod is. Vervolgens schrik je, want het bod is ver onder jouw vraagprijs en je eerste reactie is om het beledigd af te wijzen. Niet doen!

Eerst even diep ademhalen

Het is belangrijk om een eerste bod – of het nu hoog of laag is – vriendelijk en neutraal van de koper in ontvangst te nemen. Hoe meer emoties het bod oproept, hoe belangrijker dit is! Zeg dat je het bod in beraad neemt en geef aan dat je binnen één of twee dagen met een reactie zult komen. Op die manier voorkom je dat je overhaast reageert en maak je ruimte. Ruimte om zo nodig je emoties af te reageren, maar vooral ook om daarna weer een aantal nuchtere overwegingen te maken, want de kopers zijn tenslotte dun gezaaid in de huidige markt.

Bieder nooit direct afwijzen

In de eerste plaats moet je je realiseren dat het een wetmatigheid is dat de onderhandeling met de eerste bieder meestal het beste onderhandelingsresultaat oplevert. Met andere woorden: het is onverstandig om niet te onderhandelen met degene die het eerste bod uitbrengt, ook al lijkt het openingsbod laag.

In de tweede plaats: je weet niet altijd waarom iemand laag inzet. Je weet immers niet wat de onderhandelingsruimte is die een bieder heeft, een bieder weet ook niet wat jouw onderhandelingsruimte naar beneden is. Voor zowel koper als verkoper geldt: niet geschoten is altijd mis!

In de derde plaats: het kan ook een spel zijn. Er zijn nou eenmaal mensen en makelaars die het spel graag scherp spelen. Soms is het gewoon een kwestie van uitproberen, soms weet de tegenpartij dat jij onder druk staat om te verkopen.

Bieder begrijpen

Je zult er achter moeten komen wat de werkelijke achtergrond en bedoelingen van de bieder zijn. Je kunt het bod afwijzen onder de mededeling dat je er met een dergelijk laag bod niet uit gaat komen. Dit is echter een luxe die je je met een schaarste aan kopers niet kunt veroorloven.

Ook vind jij het bod te laag, het gaat altijd om veel geld. Gebruik daarom in ieder geval nooit uitdrukkingen als “we gaan het niet weggeven”. Daarmee beledig jij op jouw beurt de bieder en zet je het spel van het wederzijdse gunnen onder druk. Er is een aardige kans dat de bieder dan zijn schouders ophaalt en doorgaat naar een ander huis, aanbod genoeg immers.

Je kunt aangeven dat het bod te laag is om er over in onderhandeling te gaan: je zegt dan dat je voorziet dat je met het eerste bod niet zult kunnen uitkomen op de laagste prijs die voor jou nog acceptabel is en doet een uitnodiging om het openingsbod te herzien.

Een derde mogelijkheid is dat je reageert met een relatief kleine verlaging van jouw vraagprijs. Uit de reactie zal blijken of het lage bod ernst is. Misschien was het een kwestie van proberen en is er toch bereidheid om naar een (voor jou) reëler bod te gaan. Als het de koper ernst is met zijn lage bod, zul je moeten bepalen of je de onderhandeling wilt afbreken of dat je er toch uit wilt komen.

Tijd is geld

In de huidige markt ben je als verkoper aan jezelf verplicht om af te wegen of je misschien beter genoegen kunt nemen met (nog) iets minder dan je had gehoopt of dat je op de volgende bieder wacht. Je weet immers niet wanneer en met welk bod die zich zal aandienen! Bedenk hierbij dat de tijd in een kopersmarkt tegen je werkt. Het te verwachten resultaat neemt af in de loop van de tijd!

Scroll to top