Deeldiensten om je huis te verkopen – in jouw voordeel

Er is in het land van makelaars de laatste weken weer veel discussie geweest over het nut en de zin van het aanbieden van deeldiensten voor de verkoop van huizen. De aanleiding was een makelaar die voor een beperkt bedrag aanbiedt om je woning op Funda te plaatsen en nog een paar andere zaken voor je te regelen.

Doe het zelf

Ik denk dat veel mensen onderschatten wat er in de huidige markt bij komt kijken om een huis te verkopen. Het beeld dat je dat makkelijk zelf kunt doen stamt uit de tijd van de verkopersmarkt. Dat neemt echter niet weg dat iedereen het volste recht heeft om het meeste werk zelf te willen doen en zich alleen met een aantal deeldiensten door een makelaar te laten helpen. Makelaars hebben daarnaast het volste recht om dergelijke diensten aan te bieden, er zijn immers klanten die er interesse in hebben.

Gemakkelijk?

Vraag jezelf als verkoper ernstig af of het echt wel zo gemakkelijk is om het meeste werk zelf te doen en wees je ervan bewust dat je in de huidige markt maar één keer een goede start kunt maken. Vraag jezelf als makelaar af of je dienstenpakket en de presentatie daarvan wel goed overkomt als mensen alleen een doe-het-zelf-pakket van je willen afnemen.

Keuzes

Hoe dan ook: wat mij betreft is het duidelijk dat zowel makelaars als consumenten hun eigen keuzes mogen en moeten maken. Ik vraag me echter van beiden wel eens af of de gemaakte keuzes wel altijd even doordacht zijn. Een klant die kiest voor een deeldienst moet zich realiseren dat hij of zij met die keuze onvermijdelijk een bepaalde positie inneemt ten opzichte van de makelaar. Een makelaar die verschillende dienstenpakketten aanbiedt moet zich realiseren dat hij of zij daarmee voor zichzelf verschillende categorieën klanten creëert. Dat kan een zekere spanning met zich meebrengen en een mogelijke vertroebeling van de belangenbehartiging.

Vertroebeling

Een voorbeeld. Je hebt als verkoper je woning in de verkoop bij een makelaar en je hebt daarbij voor het bodempakket gekozen. Je laat de makelaar zo weinig mogelijk doen voor zo weinig mogelijk geld. Kennelijk vind jij de makelaar zijn geld voor het andere werk dat hij voor je kan doen niet waard. Mijn eerste vraag is dan of je eigenlijk wel voor een goede makelaar hebt gekozen. Afgezien daarvan ligt het volgende op de loer. Wanneer er zich bij de makelaar kopers melden voor een bezichtiging, dan gaat hij vaak met hen meerdere huizen uit zijn portefeuille bekijken. Wanneer de makelaar aan het verkopen van die andere huizen aanzienlijk meer kan verdienen, omdat die verkopers een uitgebreider dienstenpakket hebben afgenomen, welk huis denk jij dan dat jouw makelaar het liefst verkoopt? Persoonlijk denk ik dat het voor jou heel duur kan uitpakken als je op die manier kansen op schaarse kopers verspeelt.

Loyaliteit: wederkerig


Nu zou je kunnen vinden dat je makelaar zo integer en loyaal ten opzichte van jou moet zijn dat hij of zij hieraan niet mag toegeven, maar dat lijkt me een utopie. In de eerste plaats: een makelaar is ook maar een mens met een gezin dat moet leven van zijn inkomsten. In de tweede plaats: jij hebt met jouw marginale opdracht van jouw kant ook weinig vertrouwen uitgesproken en daarmee ook niet de beste basis voor een loyale relatie gelegd. In een goede zakelijke relatie speelt het gunnen over en weer. De afnemer gunt zijn leverancier de opdracht en een goede prijs voor een dienst die hij waardeert. Dat laatste is natuurlijk een voorwaarde. De leverancier gunt de afnemer op zijn beurt de volle en zelfs extra waarde uit de dienst die hij mag leveren.

Goedkoop is duurkoop

We komen hier ook bij het aloude principe: alle waar is naar zijn geld. Naar John Ruskin (1819-1900):
Het is onverstandig om veel te betalen, maar het is nog veel erger om te weinig te betalen. Immers, wanneer u veel betaalt, verliest u misschien wat geld, dat is alles. Maar als u te weinig betaalt zou u wel eens het hele bedrag kunnen verliezen, omdat het gekocht product niet aan de eisen blijkt te voldoen. Volgens de economische wetten is het namelijk onmogelijk om voor weinig geld veel waarde te krijgen. Als u de laagste aanbieding accepteert, dan moet u voor het risico dat u daarmee neemt, een hoger bedrag incalculeren. Als u dat hogere bedrag incalculeert, dan heeft u ook genoeg geld om direct iets beters te kopen en uzelf tijd, geld en ergernis te besparen.

PS

Oh ja, hoe wij met het loyaliteitsdilemma omgaan? Niet! Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om geen deeldiensten aan te bieden. In de eerste plaats omdat wij overtuigd zijn van de waarde van ons dienstenpakket. In de tweede plaats omdat onze klanten ons dat bevestigen. Het aanbieden van deeldiensten zou ons best een aantal extra klanten kunnen opleveren. Toch kiezen wij ervoor om dat niet te doen. Daardoor krijgt het dilemma of het ontstaan van twijfel bij onze klanten geen kans.

Scroll to top